петък, 4 април 2008 г.

Източноевропейски форум за диалог - "Мостове"


На 24 март 2008 г. в гр. София се състоя учредително събрание на Сдружение “Източноевропейски форум за диалог – “Мостове” (НПО за религиозен и културен диалог).
Учредители са млади хора от различни вероизповедания:
Ангелина Владикова – християнка, православна
Петър Граматиков – християнин, православен
Асен Минков – мюсюлманин
Милка Георгиева - християнка, православна
Диана Хусеин – мюсюлманка
Светлана Караджова – християнка, католичка
Велислав Алтънов – християнин

Приет бе устав, председател на сдружението, управителен съвет, правилник за дейността.За председател на сдружението бе избрана Ангелина Иванова Владикова.
За членове на Управителния съвет бяха избрани:
1. Милка Георгиева
2. Светлана Караджова
3. Диана Тахсин Хусеин
Целите на новото сдружение са подчертаване ролята на религията в преодоляването на насилието и изграждането на устойчиво европейско общество и ролята на България като мост между християнството и исляма. България като пример за източноевропейска държава, в която мирно съжителстват различни религии и култури. Привличане на обществения интерес в религиозната сфера и подчертаване ролята на вярата в съвременното общество. Поощряване толерантността и мирното съжителство между различните религиозни и културни общности.

1 коментар:

Dimitar каза...

Сайта е
ТУК

"http://www.bridges-forumfordialogue.org