събота, 8 март 2008 г.

Все пак се множим

Последните статистически обработени данни за състоянието на католическата църква през 2005-2006 сочат, че тя продължава да расте и да устоява своето положение на най-широко представено вероизповедание в света. Официалният справочник на Светия престол Annuario Pontificio 2008 съобщава за едно увеличение на верните в световен мащаб от 1.40%, преминавайки от 1 115 000 000 през 2005 на 1 131 000 000 верни през 2006, или 16 милиона души в повече от предишната статистика за 2004-2005 г. В сравнение с 1990 г. прирастът е от 110 милиона нови католици, колкото населението на Германия и Полща заедно.
Данните бяха представени на Светия отец по време на аудиенция дадена на статистическия екип на Светия престол в края на февруари, когато му бе връчено също последното издание на годишника.Отбелядани са също някои движения на цифрите през 2007, като учредяването на 12 нови териториаялни разпределения (епархии, диоцези)
Новохиротонисаните епископи през годината са били 169 души.
Сонмът на свещеническия персонал се е увеличил с малко повече от 600 души, достигайки кота 407 262, колкото Варна, ако бяха събрани в един град. След спада в края на миналия век, духовенството леко расте годищно от 2000 година насам, като намалението в Европа и Америка се компенсира стабилно от наплива на свежи духовни сили в Азия и Африка. С близо 1% са нараснали семинаристите във висшите духовни школи, като днес са общо 115 480, от които най-много се намират в Америка (над 37 000), най-малко в Океания (до 1000)

Няма коментари: